MENU
MENU
李洪亮
分享到:
李洪亮
上海交通大学医学院口腔颌面外科博士
赛德阳光口腔上海卓美分院院长
赛德阳光口腔全科资深专家
中华口腔医学会口腔颌面外科专委会专科会员
中华口腔医学会(CSA)会员
Nobel种植系统认证医师